شرکت

دانش تجهیز فرزانه

(دانش بنیان)

شرکت دانش تجهیز فرزانه(سهامی خاص) به منظور حفظ و ارتقا صنعت ساخت شبیه ساز های آزمایشگاهی ، در سال 1391 آغاز به فعالیت نمود.
مهم ترین فعالیت ها و خدمات شرکت ، طراحی و ساخت تجهیزات و آزمایشگاههای واقعی و مجازی و طراحی و ساخت تجهیزات آموزشی صنعتی همگام و همدوش دانش و فناوری روز میباشد.
این مجموعه از بدو تاسیس با بهره گیری از استانداردها و متدهای جدید و با پشتوانه دانش فنی نخبگان کشوری توانسته است پروژه های موفق متعددی را به مرحله اجرا درآورد.
از افتخارات این شرکت کسب امتیاز دانش بنیان می باشد که در سال 1393 با تعامل دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یک دانشگاه برتر و الگو در سطح ملی و بین المللی موفق به دریافت آن شده است
تاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علف

تاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علف تاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علف تاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علف تاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علفتاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علف تاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علف تاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علف تاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علفتاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علف تاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علف تاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علف تاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علفتاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علف تاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علف تاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علف تاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علفتاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علف تاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علف تاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علف تاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علفتاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علف تاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علف تاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علف تاسیس چندین آزمایشگاه در مناطق بی آب و علف در اسلامشهر

thisisadishonor

thisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonorthisisadishonor

تاسیس صنایع

تاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایع

تاسیس صنایع

تاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعتاسیس صنایعر

محصولات دانش تجهیز
آزمایشگاه های مجازی مشاهده جزییات
استند های آموزشی گروه مکانیک خودرو مشاهده جزییات
استند های آموزشی گروه برق مشاهده جزییات
محصولات پژوهشی مشاهده جزییات
مقالات دانش تجهیز
مشاهده بیشتر...
اخبار و اطلاعیه های دانش تجهیز
پنجمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران
نوشته شده در تاریخ: 6/28/1905 12:00:00 AM
رونمایی از محصول شبیه ساز گیربکس اتوماتیک

بیشتر بخوانیم...
حضور شرکت دانش تجهیز در نمایشگاه هندوستان
نوشته شده در تاریخ: 11/12/2015 3:23:05 PM
حضور موفق شرکت دانش تجهیز در نمایشگاه هندوستان

بیشتر بخوانیم...
بازدید مسئولین استانی از دفتر بروجن
نوشته شده در تاریخ: 2/16/2016 12:00:00 AM
حضور مسئولين استاني در دفتر بروجن جهت بازديد از شرکت دانش تجهيز فرزانه

بیشتر بخوانیم...
انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعتی استان در سال 97
نوشته شده در تاریخ: 3/23/2018 12:00:00 AM
بنابر گزارش ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن استان چهارمحال و بختیاری...

بیشتر بخوانیم...
مشاهده بیشتر...