اخبار دانش تجهیز فرزانه
در این بخش میتوان لیست اخبار دانش تجهیز فرزانه را مشاهده کرد
حضوردر نهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران
حضوردر نهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران
حضور شرکت دانش تجهیز فرزانه در نهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران
مشاهده ادامه ...
حضور در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در دمشق
مشاهده خبر
بازدید معاونت آموزشی وزارت صنعت از شرکت
مشاهده خبر
McGraw Hill برنده ی دو جایزه ی SIIA CODiE
مشاهده خبر
ورود آزمایشگاه های مجازی به دانشگاه فیسک
مشاهده خبر
اهدای تجهیزات آموزشی 10 میلیارد تومانی به مدارس استان کرمان
مشاهده خبر
شرکت در ششمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران
مشاهده خبر
حضور در هفتمین نمایشگاه ساخت ایران
مشاهده خبر
1
تست