سبد محصولات
تابلو اموزشی کلیه مدارات الکتریکی پراید
قیمت: 40,761,750 تومان
  • امکان اتصال و نصب مدار کليه تجهيزات الکتريکي پرايد توسط فراگير به وسيله پروپ و سيم هاي مربوطه
  • قابليت بررسي مدارات الکتريکي برف پاک کن، سيستم جرقه زني سيستم شارژ،مداراستارت ،چراغ هاي جلو،چراغ هاي عقب،چراغ خطر و راهنما و مداربوق
اضافه کردن به سبد خرید
تست