دستگاه اموزشی سیستم تعلیق و ترمز پژو 405برش خورده

سیستم تعلیق و ترمز خودرو
Map
دستگاه اموزشی سیستم تعلیق و ترمز پژو 405برش خورده
قیمت:34,799,000 تومان
  • قابليت نمايش کليه اجزاء سيستم تعليق موجود در خودرو به صورت برش خورده
  • قابليت بررسي کليه اجزاي سيستم ترمزگيري به صورت برش خورده
  • داراي برش کاري حرفه اي به منظور ديده شدن اجزا داخلي
تست