سبد محصولات
سیستم ترمز معمولی پراید
قیمت: 1 تومان
  • امکان بررسي کامل مدار ترمزگيري
  • قابليت دوران ديسک و کاسه چرخ با الکتروموتور وبررسي عيني عملکرد ترمز گيري
  • امکان ايجاد خلا براي بوستر ترمزوبررسي تاثير بوستر در ترمزگيري
  • داراي فشارسنج به منظور بررسي عيني فشار روغن در مسير
  • کليه قطعات ساخته شده ازپلاستيک فشرده مخصوص
  • قابليت بررسي کليه مدارموتور،گيربکس،کلاچ،ميل گاردان،ديفرانسيل،پلوسها
  • قابليت مونتاژو دمونتاژاسان کليه قسمتها
  • داراي الکتروموتوربه منظور محرک قطعات دوار
اضافه کردن به سبد خرید
تست