دستگاه اموزشی گیربکس اتوماتیک پژو206برش خورده

موتور و گیربکس
Map
دستگاه اموزشی گیربکس اتوماتیک پژو206برش خورده
قیمت:25,199,950 تومان
  • برش کاري حرفه اي کليه قسمت ها باقابليت اموزشي بالا
  • داراي ميز کار به منظور قرارگيري ابزار
  • ابکاري و رنگ اميزي قطعات
تست