شبیه ساز ضربه

مقاومت مصالح
Map
شبیه ساز ضربه
قیمت:73,902 تومان

 

 • آزمايش به صورت سه بعدي است
 • قابليت انتخاب جنس هاي مختلف براي نمونه آزمايشي
 • امکان انتخاب دماي محيط آزمايشگاه
 • ابعاد نمونه آزمايشي براساس استاندارد است
 • شرايط آونگ ضربه­زن بر اساس استاندارد است
 • قابليت مشاهده فرآيند انجام آزمون و شکست نمونه
 • امکان دريافت نتايج در قالب EXCEL 
 • امکان نگارش تحليل نتايج حاصل از آزمايش در بخش يادداشت­ها
 • امکان چاپ نتايج و تحليل نتايج حاصل از آزمايش
 • دستگاه همواره کاليبره است و خطاي استهلاک بودن و خرابي دستگاه وجود ندارد
 • شرايط کاملا منطبق بر واقعيت است
تست