شبیه ساز سیکل استرلینگ

ترمودینامیک
Map
شبیه ساز سیکل استرلینگ
قیمت:72,450 تومان
  • آزمايش به صورت سه بعدي است
  • قابليت تعيين مقدار جريان المنت (گرمکن)
  • قابليت تغيير جرم وزنه اعمالي
  • امکان دريافت نتايج در قالب EXCEL 
  • امکان نگارش تحليل نتايج حاصل از آزمايش
  • قابليت مشاهده تاثير مقدار جريان بر نمودارهاي توان خروجي برحسب دور و گشتاور
  • امکان چاپ نتايج، تحليل نتايج  و نمودارهاي حاصل از آزمايش
  • دستگاه همواره کاليبره است و خطاي استهلاک بودن و خرابي دستگاه وجود ندارد
  • شرايط کاملا منطبق بر واقعيت است
تست