شبیه ساز معادل مکانیک گرما

ترمودینامیک
Map
شبیه ساز معادل مکانیک گرما
قیمت:72,450 تومان
  • آزمايش به صورت سه بعدي است
  • قابليت تعيين جرم وزنه اعمالي
  • امکان دريافت نتايج در قالب EXCEL 
  • امکان نگارش تحليل نتايج حاصل از آزمايش
  • قابليت دريافت نمودار دماي آب بر حسب تعداد دور
  • امکان چاپ نتايج، تحليل نتايج  و نمودارهاي حاصل از آزمايش
  • دستگاه همواره کاليبره است و خطاي استهلاک بودن و خرابي دستگاه وجود ندارد
  • شرايط کاملا منطبق بر واقعيت است
تست