شبیه ساز سیکل تبرید تراکمی بخار

ترمودینامیک
Map
شبیه ساز سیکل تبرید تراکمی بخار
قیمت:72,450 تومان
 • آزمايش به صورت سه بعدي است
 • قابليت انتخاب نوع مبرد
 • قابليت تعيين و انتخاب دماي کنداسور و اواپراتور
 • امکان تعيين نوع ورودي آزمايش ( دبي جرمي و يا توان تبريد)
 • امکان تعيين راندمان کمپرسور و مشاهده تاثير آن در نتايج
 • امکان دريافت نتايج در قالب EXCEL 
 • امکان نگارش تحليل نتايج حاصل از آزمايش
 • امکان مشاهده الگوهاي نموداري سيکل تبريد تراکمي بخار
 • امکان چاپ نتايج، تحليل نتايج  و نمودارهاي حاصل از آزمايش
 • دستگاه همواره کاليبره است و خطاي استهلاک بودن و خرابي دستگاه وجود ندارد
 • شرايط کاملا منطبق بر واقعيت است
تست