شبیه ساز برنولی

سیالات
Map
شبیه ساز برنولی
قیمت:93,512 تومان
  • آزمايش به صورت سه بعدي است
  • قابليت انتخاب نوع سيال مورد آزمايش
  • تعيين مقدار فشار ورودي اوليه سيال به داخل سيستم
  • امکان مشاهده تاثير ميزان شوندگي شير خروجي بر روي نتايج آزمايش
  • امکان دريافت نتايج در قالب EXCEL 
  • امکان نگارش تحليل نتايج حاصل از آزمايش
  • امکان چاپ نتايج، تحليل نتايج حاصل از آزمايش
  • دستگاه همواره کاليبره است و خطاي استهلاک بودن و خرابي دستگاه وجود ندارد
  • شرايط کاملا منطبق بر واقعيت است
تست