مرکز فشار هیدرواستاتیک

سیالات
Map
مرکز فشار هیدرواستاتیک
قیمت:93,512 تومان
 • آزمايش به صورت سه بعدي است
 • قابليت انتخاب ابعاد جسم غوطه ور با توجه به استاندارد و يا بصورت دلخواه
 • قابليت تعيين جرم تعادل اوليه اعمالي با توجه به استاندارد و يا بصورت دلخواه
 • امکان تعيين طول بازوي دستگاه
 • قابليت تغيير ارتفاع آب
 • قابليت تغيير جرم تعادل اعمالي ثانويه  
 • امکان دريافت نتايج در قالب EXCEL 
 • امکان نگارش تحليل نتايج حاصل از آزمايش
 • امکان چاپ نتايج، تحليل نتايج حاصل از آزمايش
 • دستگاه همواره کاليبره است و خطاي استهلاک بودن و خرابي دستگاه وجود ندارد
 • شرايط کاملا منطبق بر واقعيت است
تست