شبیه ساز ضربه قوچ

سیالات
Map
شبیه ساز ضربه قوچ
قیمت:93,512 تومان
 • آزمايش به صورت سه بعدي است
 • قابليت انتخاب جنس لوله
 • قابليت تعيين نوع سيال مورد آزمايش
 • امکان تعيين ارتفاع پايدار سيال در مخزن
 • امکان تعيين مشخصات هندسي سيستم از قبيل: ابعاد طول لوله ، قطر داخلي لوله، ضخامت لوله، قطر تانک و ...
 • قابليت تعيين زمان بسته شدن شير
 • امکان دريافت نتايج در قالب EXCEL 
 • امکان نگارش تحليل نتايج حاصل از آزمايش
 • امکان چاپ نتايج، نمودار و تحليل نتايج حاصل از آزمايش
 • قابليت دريافت نمودار تغييرات ارتفاع پايدار سيال بر حسب زمان
 • دستگاه همواره کاليبره است و خطاي استهلاک بودن و خرابي دستگاه وجود ندارد
 • شرايط کاملا منطبق بر واقعيت است
تست