شبیه ساز پمپ ها

سیالات
Map
شبیه ساز پمپ ها
قیمت:93,512 تومان
 • آزمايش به صورت سه بعدي است
 • قابليت طراحي نوع چيدمان سيستم (چيدمان پمپ ها)
 • امکان تعيين جنس لوله
 • امکان تعيين نوع اتصالات مصرفي در آزمايش از قبيل : زانويي و چند راهه ها
 • قابليت تعيين مشخصات هندسي سيستم از قبيل طول لوله ها، قطر لوله ها
 • قابليت تنظيم ارتفاع پمپ، هد آب و ميزان دبي عبوري
 • امکان دريافت نتايج در قالب EXCEL 
 • امکان نگارش تحليل نتايج حاصل از آزمايش
 • امکان چاپ نتايج و تحليل نتايج حاصل از آزمايش
 • دستگاه همواره کاليبره است و خطاي استهلاک بودن و خرابي دستگاه وجود ندارد
 • شرايط کاملا منطبق بر واقعيت است
تست