شبیه ساز جاذب ارتعاشات

دینامیک ارتعاشات
Map
شبیه ساز جاذب ارتعاشات
قیمت:218,270 تومان
  • آزمايش به صورت سه بعدي  است
  • قابليت تعيين خواص مکانيکي مواد مختلف براي نمونه، جهت انجام آزمون
  • قابليت تعيين مشخصات هندسي نمونه از قبيل  طول، عرض و ارتفاع
  • امکان تعيين جرم موتور و متعلقات آن
  • امکان دريافت نتايج در قالب EXCEL 
  • امکان نگارش تحليل نتايج حاصل از آزمايش
  • قابليت دريافت نمودار طول جاذب بر حسب جرم جاذب
  • امکان چاپ نتايج، نمودار و تحليل نتايج حاصل از آزمايش
  • دستگاه همواره کاليبره است و خطاي استهلاک بودن و خرابي دستگاه وجود ندارد
  • شرايط کاملا منطبق بر واقعيت است
تست