شبیه ساز بادامک و پیرو

دینامیک ارتعاشات
Map
شبیه ساز بادامک و پیرو
قیمت:218,270 تومان
  • آزمايش به صورت سه بعدي است
  • قابليت انتخاب انواع پروفيل هاي بادامک
  • قابليت تعيين دور موتور دوراني
  • قابليت تعيين زواياي پيرو
  • امکان دريافت نتايج در قالب EXCEL 
  • امکان نگارش تحليل نتايج حاصل از آزمايش
  • قابليت دريافت نمودارهاي جابجايي، سرعت، شتاب و جرک بر حسب زاويه
  • امکان چاپ نتايج، نمودارها و تحليل نتايج حاصل از آزمايش
  • دستگاه همواره کاليبره است و خطاي استهلاک بودن و خرابي دستگاه وجود ندارد
  • شرايط کاملا منطبق بر واقعيت است
تست