شبیه ساز چرخ دنده ساده

دینامیک ارتعاشات
Map
شبیه ساز چرخ دنده ساده
قیمت:218,270 تومان
 • آزمايش به صورت سه بعدي است
 • امکان تعيين نوع آزمايش » راندمان / ممان اينرسي و شتاب زاويهاي
 • قابليت انتخاب نوع درگيري در محورها
 • قابليت تعيين مقدار جرم اعمالي به محور متحرک
 • مشخصات چرخدندانه­ها و ديسک بارگذاري بر اساس استاندارد مي­باشد
 • قابليت مشاهده­ي فرآيند درگيري چرخدنده­ها با يکديگر در حين انجام آزمايش
 • امکان دريافت نتايج در قالب EXCEL 
 • امکان نگارش تحليل نتايج حاصل از آزمايش
 • قابليت دريافت نمودار سرعت زاويه­اي بر حسب زمان
 • امکان چاپ نتايج، نمودار و تحليل نتايج حاصل از آزمايش
 • دستگاه همواره کاليبره است و خطاي استهلاک بودن و خرابي دستگاه وجود ندارد
 • شرايط کاملا منطبق بر واقعيت است
تست