شبیه ساز مبدل حرارتی دو لوله ای

انتقال حرارت
Map
شبیه ساز مبدل حرارتی دو لوله ای
قیمت:130,904 تومان
 • آزمايش به صورت سه بعدي است
 • قابليت انتخاب نوع سيال دروني (سيال عبوري از لوله داخلي) و بيروني (سيال عبوري از لوله خارجي)
 • قابليت انتخاب دماي اوليه سيالات عبوري از لوله هاي دروني و بيروني
 • قابليت مشاهده مسير حرکت و شکل جريان سيال در لوله­ها (استفاده از لوله شيشه اي)
 • قابليت تعيين دبي عبوري از لوله هاي دروني و بيروني
 • امکان دريافت نتايج در قالب EXCEL 
 • امکان نگارش تحليل نتايج حاصل از آزمايش
 • قابليت دريافت نمودار تغييرات دمايي سيالات دروني و بيروني بر حسب طول مبدل
 • امکان چاپ نتايج، نمودار و تحليل نتايج حاصل از آزمايش
 • دستگاه همواره کاليبره است و خطاي استهلاک بودن و خرابي دستگاه وجود ندارد
 • شرايط کاملا منطبق بر واقعيت است
تست