شبیه ساز مبدل حرارتی پوسته و لوله ای

انتقال حرارت
Map
شبیه ساز مبدل حرارتی پوسته و لوله ای
قیمت:130,904 تومان
 • آزمايش به صورت سه بعدي است
 • قابليت انتخاب نوع سيالات عبوري از پوسته و لوله
 • امکان تعيين مشخصات هندسي سيستم از قبيل: قطر لوله، قطر پوسته
 • امکان انتخاب نوع چينش لوله­ها در داخل پوسته
 • قابليت تعيين دماي اوليه سيالات عبوري از پوسته و لوله
 • قابليت مشاهده مسير حرکت و شکل جريان سيال در سيستم (استفاده از لوله شيشه اي)
 • قابليت تعيين دبي سيالات عبوري از پوسته و لوله
 • امکان دريافت نتايج در قالب EXCEL 
 • امکان نگارش تحليل نتايج حاصل از آزمايش
 • قابليت دريافت نمودار تغييرات دمايي سيالات دروني و بيروني بر حسب طول مبدل
 • امکان چاپ نتايج، نمودار و تحليل نتايج حاصل از آزمايش
 • دستگاه همواره کاليبره است و خطاي استهلاک بودن و خرابي دستگاه وجود ندارد
 • شرايط کاملا منطبق بر واقعيت است
تست