شبیه ساز برج خنک کننده

انتقال حرارت
Map
شبیه ساز برج خنک کننده
قیمت:130,904 تومان
  • آزمايش به صورت سه بعدي است
  • قابليت تعيين شرايط دمايي و ميزان دبي آب ورودي به دستگاه
  • امکان تعيين شرايط دمايي و رطوبت نسبي هواي ورودي به دستگاه
  • امکان دريافت نتايج در قالب EXCEL 
  • امکان نگارش تحليل نتايج حاصل از آزمايش
  • امکان چاپ نتايج و تحليل نتايج حاصل از آزمايش
  • دستگاه همواره کاليبره است و خطاي استهلاک بودن و خرابي دستگاه وجود ندارد
  • شرايط کاملا منطبق بر واقعيت است
تست