شبیه ساز ضریب هدایت حرارتی جامدات

انتقال حرارت
Map
شبیه ساز ضریب هدایت حرارتی جامدات
قیمت:130,904 تومان
 • آزمايشگاه به صورت سه بعدي است
 • قابليت انتخاب جنس نمونه جامد تحت آزمايش
 • قابليت تعيين مشخصات هواي ورودي به سيستم از قبيل: دبي، دما
 • امکان تعيين ابعاد هندسي نمونه بر اساس استاندارد و يا دلخواه.
 • قابليت تعيين توان المنت حرارتي
 • امکان دريافت نتايج در قالب EXCEL 
 • امکان نگارش تحليل نتايج حاصل از آزمايش
 • قابليت دريافت نمودار تغييرات دمايي بر حسب فاصله بين دو دماسنج
 • امکان چاپ نتايج، نمودار و تحليل نتايج حاصل از آزمايش
 • دستگاه همواره کاليبره است و خطاي استهلاک بودن و خرابي دستگاه وجود ندارد
 • شرايط کاملا منطبق بر واقعيت است
تست