شبیه ساز ضریب هدایت حرارتی سیالات

انتقال حرارت
Map
شبیه ساز ضریب هدایت حرارتی سیالات
قیمت:130,904 تومان
  • آزمايشگاه به صورت سه بعدي است
  • قابليت انتخاب جنس سيال مورد آزمايش
  • تعيين مقدار دبي آب عبوري
  • قابليت تعيين مقدار ولتاژ المنت جهت افزايش دما در نمونه
  • امکان دريافت نتايج در قالب EXCEL 
  • امکان نگارش تحليل نتايج حاصل از آزمايش
  • امکان چاپ نتايج و تحليل نتايج حاصل از آزمايش
  • دستگاه همواره کاليبره است و خطاي استهلاک بودن و خرابي دستگاه وجود ندارد
  • شرايط کاملا منطبق بر واقعيت است
تست