اخبار دانش تجهيز فرزانه
در اين بخش مي توان ليست اخبار دانش تجهيز فرزانه را مشاهده کرد
راه اندازی سامانه آزمایشگاه مجازی در دانشگاه رازی کرمانشاه
راه اندازی سامانه آزمایشگاه مجازی در دانشگاه رازی کرمانشاه
راه اندازی سامانه آزمایشگاه مجازی در دانشگاه رازی کرمانشاه
مشاهده ادامه ...
اهدای 10 میلیارد تومان تجهیزات اموزشی به آموزش و پرورش کرمان
مشاهده خبر
خبر شبکه یک در مورد شرکت دانش تجهیز فرزانه
مشاهده خبر
خبر صدا و سیمای استان در مورد شرکت دانش تجهیز فرزانه
مشاهده خبر
تجهیز هنرستان های سیستان و بلوچستان
مشاهده خبر
دریافت تقدیرنامه از آموزش و پرورش کرمانشاه
مشاهده خبر
دریافت لوح سپاس از آموزش و پرورش سلماس
مشاهده خبر
دریافت لوح سپاس از آموزش و پرورش خوی
مشاهده خبر
دریافت لوح سپاس از اداره کل اموزش و پرورش استان کردستان
مشاهده خبر
تایید اثر بخشی نرم افزارهای شرکت توسط وزارت بهداشت
مشاهده خبر
بازدید معاونت محترم آموزشی وزرات صنعت معدن و تجارت از شرکت
مشاهده خبر
بازدید مسئولین بنیاد برکت از شرکت دانش تجهیز فرزانه
مشاهده خبر
حضور در هفتمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت
مشاهده خبر
حضور در ششمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت
مشاهده خبر
حضور در نهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت
مشاهده خبر
حضور در پنجمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت
مشاهده خبر
حضور در چهارمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت
مشاهده خبر
حضور در سومین نمایشگاه ایران ساخت
مشاهده خبر
1
تست