خدمات دانش تجهيز فرزانه
آزمايشگاه هاي مجازي
طراحي و پياده سازي سيستم هاي شبيه ساز آزمايشگاه در حوزه مکانيک، عمران و شيمي براي اولين بار در کشور (مناسب براي مقاطع دانشگاهي و هنرستاني)
مشاهده جزييات
استندهاي آموزشي گروه مکانيک خودرو
طراحي، پياده سازي و ساخت استندهاي گروه مکانيک خودرو با بالاترين کيفيت و استحکام در ساخت.
مشاهده جزييات
محصولات پژوهشي
تحقيق و پژوهش در باب دستگاه هاي جديد در حوزه مکانيک خودرو و ساخت دستگاه هايي مانند دينامومتر خودرو براي اولين بار در کشور
مشاهده جزييات
آزمايشگاه مقاومت مصالح
طراحي و ساخت دستگاه هاي مربوط به آزمايشگاه مقاومت مصالح (تست کشش، خمش و ...)

مشاهده جزييات
  • Alternate Text
   ItemOne
  • Alternate Text
   ItemOne
  • Alternate Text
   ItemOne
  • Alternate Text
   ItemOne
  • Alternate Text
   ItemOne
تست