تایید اثر بخشی نرم افزارهای شرکت توسط وزارت بهداشت
نوشته شده در تاريخ 1401/1/30 ساعت 4:35 بعد از ظهر
Image Not Loaded

پيرو برگزاري کميته تخصصي فناوري ITمعاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت دزمان و اموزش پزشکي در خصوص توليد شبيه ساز آزمايشگاهي شرکت دانش تجهيز فرزانه بررسي هايي انجام شد و نتيجه اين بررسي ها طي نامه اي حضور دکتر عليرضا زالي فرمانده محترم عمليات مديريت بيماري کرونا در تهران به شرح زير اعلام شد:

  1. توان علمي و فني شرکت دانش تجهيز فرزانه تاييد گرديد
  2. با توجه به رويکرد شرکت در خصوصو توليد شبيه سازهاي آزمايشگاهي علوم پايه شرکت دانش تجهيز فرزانه با ارائه ي اولين سامانه از طرف اين معاونت مورد حمايت قرار خواهد گرفت.

اشتراک گذاري مطلب
تست