جلسه‌ شرکت دانش تجهیزفرزانه بامدیر اداره فنی حرفه ای اصفهان
نوشته شده در تاريخ 1401/3/21 ساعت 10:20 بامداد
Image Not Loaded

در اين جلسه که به دعوت مهندس شاهپوري در اداره کل آموزش پرورش استان اصفهان برگزار شد ضمن ارايه آخرين دستاورد هاي دانش بنيان  مجموعه  روند همکاري شرکت با آموزش پرورش  استان اصفهان ترسيم شد.
در پايان جلسه شبيه ساز پيشرفته  دستگاه تراش و CNC ساخت شرکت دانش تجهيز فرزانه ارائه  و مورد استقبال پرشور‌مهندس شاهپوري و کارشناسان فني استان اصفهان قرار گرفت.

اشتراک گذاري مطلب
تست